Swingseat B.V. | Jan Frederik Vlekkeweg 2, 5026 RJ Tilburg, Nederland

www.swingseat.nl | E-mail | Telefoon: +31 (0)13 7370243 | Mobiel: +31 (0)6 30203613

Ergonomisch verdraaid goed!

 

Disclaimer website

De informatie op deze website wordt door Swingseat BV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Swingseat BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Terug >>Home.html